Boek 12.000 jaar Bos t' Ename. Een hoopvol perspectief voor bos in de Lage Landen

Bos t' Ename kan op veel vlakken model staan voor alle andere bossen in de Lage Landen, maar onderscheidt zich sterk door de veelheid van kennis die erover is vergaard. Duizenden jaren geschiedenis liggen hier op de bodem en werden bovengespit. Bijna veertig jaar intensief onderzoek bracht het het erfgoed inclusief de biodiversiteit uit het verleden in kaart, maar daarnaast spitste het onderzoek zich ook toe op de inventarisatie van de actuele biodiversiteit. Vele tientallen specialisten uit binnen - en buitenland en vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet om de 15 à 19 000 soorten in kaart te brengen. De mens was verantwoordelijk voor het verdwijnen van een aantal soorten, maar tegelijk toont onderzoek aan dat menselijke beïnvloeding een rijke biodiversiteit niet uitsluit. Een rijke natuur en dito cultuur kunnen perfect hand in hand gaan. De mens was verantwoordelijk voor het verdwijnen van een aantal soorten, maar tegelijk toont onderzoek aan dat menselijke beïnvloeding een rijke biodiversiteit niet uitsluit. Een rijke natuur en dito cultuur kunnen perfect hand in hand gaan. 

Over de auteurs

Guido Tack (1958) werkt bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid op het snijvlak met natuur en bos, landbouw en ruimtelijke ordening en is conservator van Bos t' Ename. Pieter Blondé (1980) is procesbegeleider bij Natuurpunt. Paul van den Bremt (1952) werkte als erfgoedconsulent en erfgoedonderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Martin Hermy (1956) is professor emeritus aan de KU Leuven, waar hij 25 jaar groenbeheer, natuurbeheer en ecologie aan de bioingenieurs gaf.

Het boek is in het nederlands geschreven en is verkrijgbaar in beide shops van de Erfgoedsite Ename:

- pam Ename, lijnwaadmarkt 20 9700 Oudenaarde (Ename)

- Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 7 9700 Oudenaarde (Ename)

Kostprijs: 89,95 euro