De-potkijker

JG 1, Aflevering 1

Welkom collectie!

 

Wie langs de restanten van de vroegere Sint-Salvatorabdij in Ename wandelt, kan zich niet altijd een beeld vormen van hoe de abdij eruit zag in pakweg de 13de of de 17de eeuw. Gelukkig is er het Tijdsvenster in het Archeopark waar je door te scrollen op het toetsscherm de abdij letterlijk ziet herrijzen uit haar as. Maar om tot dit beeld te komen, was jarenlang archeologisch, historisch, wetenschappelijk en landschappelijk onderzoek nodig. En wie aan archeologisch onderzoek denkt, denkt aan opgravingen én… aan vondsten uit de grond!

 

Geen wonder dat er ook tal van objecten na eeuwen opnieuw het daglicht te zien kregen. Kostbare objecten die samen een verhaal vertellen. Een verhaal over een abdijgemeenschap, over een dorp langs de Schelde, over een burcht en zijn vroeg-romaanse Sint-Laurentiuskerk. Een erfgoedverhaal, opgebouwd uit steen en uit alle objecten die er deel van uitmaken. Die objecten dienen dan ook met zorg bewaard te worden in een depot.

 

De vondsten van Ename liggen nu verspreid over verschillende locaties. In het najaar verhuist de collectie naar het Erfgoedcentrum, waar de werken aan een nieuwe depotruimte volop aan de gang zijn! Het Erfgoedcentrum van Ename biedt al onderdak aan het erkend onroerend erfgoeddepot van provincie Oost-Vlaanderen, maar zal dus over enkele maanden ook de Enamecollectie herbergen. Eindelijk keren alle vondsten ‘huiswaarts’, waar ze verder zullen worden geregistreerd, verpakt en wetenschappelijk onderzocht.

Een heel menu… Wij laten onze lezers dan ook graag meeproeven in deze 2-wekelijkse rubriek De-potkijker over het leven achter de schermen van de collectie van de Erfgoedsite Ename!