Erfgoed Ename

In Ename bleven een aantal uiterst belangrijk en gedifferentieerde monumenten bewaard, zowel van de vroegmiddeleeuwse nederzetting als van de abdij. Dankzij dit rijke bronmateriaal is het Ename-project er in geslaagd de geschiedenis van deze leefgemeenschap en zijn natuurlijke omgeving te reconstrueren over een periode van meer dan 1000 jaar. Twee met elkaar verweven verhalen staan centraal in de geschiedenis van Ename. Aan de ene kant is er het verhaal van de dorpsgemeenschap, dat zeer gelijklopend is met wat in zovele dorpen in Europa, en zelfs in de wereld, gebeurde. Aan de andere kant is er die unieke periode van 75 jaar wanneer Ename, als een keizerlijke grenspost aan de Schelde plots een belangrijke rol speelde in de politieke en militaire evolutie van Europa. Op deze verwevenheid van lokale en internationale elementen in de geschiedenis van Ename is het voorstellen van de aanwezige historische en archeologische monumenten gebaseerd.

Het Ename-project wordt ondersteund door verschillende onderzoeks- en overheidsinstellingen en bedrijven. De publiekspresentatie spitst zich toe op vier historisch en archeologisch belangrijke plaatsen, die op wandelafstand van mekaar gelegen zijn:

  • Het archeopark bevindt zich in de weiden langs de rechteroever van de Schelde. De opgegraven overblijfselen van de vroegmiddeleeuwse burcht, de handelsnederzetting en de benedictijnenabdij situeren zich hier. Dankzij computertechnologie werd deze site een openluchtmuseum.

 
  • De Sint-Laurentiuskerk is het enige nog bestaande gebouw dat dateert uit de Ottoonse periode (974-1047). Deze kerk heeft twee koren, een uitzonderlijke architectuur en de oudste in Vlaanderen bewaarde wandschilderingen.

 

  • Erfgoedsite Ename is gesitueerd aan het Enameplein, in het oude Huis Beernaert, een voormalige breigoedfabriek.
 

Bos t' Ename wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke historische, esthetische en ecologische waarde.

Elk van deze aspecten van de geschiedenis van Ename is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, en wordt ondersteund door talrijke historische bronnen en studies. Samen vormen ze een uniek geheel dat zowel bezoekers als wetenschappers toelaat zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van het middeleeuwse Europa tot nu, op het vlak van archeologie, architectuur, dorpsontwikkeling en milieu.

Omwille van deze uitzonderlijk rijke historische bronnen werden belangrijke inspanningen geleverd om hun historische en archeologische inzichten over te brengen naar het publiek en de wetenschappelijke wereld door gebruik te maken van vernieuwende presentatietechnieken.