Welkom in Ename!

In Ename bleven een aantal uiterst belangrijk en gedifferentieerde monumenten bewaard, zowel van de vroegmiddeleeuwse nederzetting als van de abdij. Dankzij dit rijke bronmateriaal is het Ename-project er in geslaagd de geschiedenis van deze leefgemeenschap en zijn natuurlijke omgeving te reconstrueren over een periode van meer dan 1000 jaar. Twee met elkaar verweven verhalen staan centraal in de geschiedenis van Ename. Aan de ene kant is er het verhaal van de dorpsgemeenschap, dat zeer gelijklopend is met wat in zovele dorpen in Europa, en zelfs in de wereld, gebeurde. Aan de andere kant is er die unieke periode van 75 jaar wanneer Ename, als een keizerlijke grenspost aan de Schelde plots een belangrijke rol speelde in de politieke en militaire evolutie van Europa. Op deze verwevenheid van lokale en internationale elementen in de geschiedenis van Ename is het voorstellen van de aanwezige historische en archeologische monumenten gebaseerd. 

Erfgoedsite Ename omvat heel wat elementen:

  • Het archeopark bevindt zich in de weiden langs de rechteroever van de Schelde. De opgegraven overblijfselen van de vroegmiddeleeuwse burcht, de handelsnederzetting en de benedictijnenabdij. Je kan er ook het tijdsvenster raadplegen: waardoor je je in de 17de eeuwse abdij waant.

  • De Sint-Laurentiuskerk is het enige nog bestaande gebouw dat dateert uit de Ottoonse periode (974-1047). Deze kerk heeft twee koren, een uitzonderlijke architectuur en de oudste in Vlaanderen bewaarde wandschilderingen.
  • Het pam Ename is gesitueerd aan het Enameplein, in het oude Huis Beernaert, een voormalige breigoedfabriek. In het pam kan je de geschiedenis 
  • Bos t' Ename wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke historische, esthetische en ecologische waarde. Recent verscheen er een boek over het rijke verleden van dit bos.
  • De Loose Hoveniers is de groep tuiniers die de tuintjes naast de gracht onderhoud, met aandacht voor verloren groenten uit de tijd van de abdij.