Bos t'Ename

Mariette Tielemanspad

Het waardevolle karakter van Bos t'Ename maakt het gebied tegelijkertijd ook erg kwetsbaar. Zeldzame plantensoorten en vegetaties verdragen niet altijd vertrappeling, zeldzame diersoorten hebben een onverstoorde omgeving nodig. Daarom werd gekozen voor het openstellen van het centrale gedeelte van Bos t'Ename, dat niet alleen het minst kwetsbare is maar ook een belangrijk deel van de cultuurhistorische waarde van het gebied bevat. Naast een flinke, leerrijke wandeling doorheen een gevarieerd landschap, biedt het pad ook prachtige panorama's op de Scheldevallei.

  Het Tielemanspad leidt je rond en door het Bos t'Ename.

Het pad start en eindigt aan het Museum van Ename en werd genoemd naar de Antwerpse botaniste Mariette Tielemans, tevens lid van de natuurvereniging De Wielewaal. Tijdens een van haar laatste wandelingen - ze leed aan kanker - kwam zij onder de indruk van Bos t'Ename. Zij legateerde twee derden van haar erfenis aan de vereniging voor aankoop van een deel van het natuurreservaat. Door het wandelpad naar haar te noemen, willen we haar en alle vrijwilligers eren die financieel en/of praktisch het Bos t'Ename project schragen. Het pad werd plechtig ingehuldigd op Feeste t'Ename op 9 augustus 1998.

 

Aanduidingsbord Tielemanspad