Nieuws uit de tuintjes: In deze coronatijden moeten ook de Loose Hoveniers doen wat nodig is om het oprukkende virus te stoppen. Aangezien de lente volop in het land is en de tuinen verder moeten onderhouden worden, blijven zij, beperkt en volgens zeer strikte voorwaarden, aan het werk in onze groentetuinen.

De Provincie Oost-Vlaanderen investeert, met het Erfgoedsite Ename als motor, al sinds 2000 in de uitbouw van de archeologische abdijsite van Ename. De nieuwste realisatie is de heraanleg van de groentetuinen, op basis van de 17de-eeuwse plannen.

Bij de vormgeving van het tuinpark baseerden we ons op de 17de-eeuwse tekeningen, gemaakt door landmeter Bale, in opdracht van abt de Loose. Vandaar ook de toepasselijke naam van onze abdijtuin: “de Loose Hoveniers”.

Voor het heraanleggen van de groentetuinen trok Erfgoedsite Ename de inwoners aan. Door samen te tuinieren ontstaat een nieuwe sociale dynamiek in het dorp. Het kweken van vergeten en oude groenten wordt gestimuleerd, in volle respect voor de historische site. In de toekomst zal Erfgoedsite Ename hier een nieuwe educatieve werking ontplooien en wil het ook toeristen en scholen aantrekken. Zo zullen er samen met Erfgoedsite Ename oogstfeesten, workshops, Open Monumentendagen, … georganiseerd worden.

Ename leeft, tot ver buiten de dorpsgrenzen: heel wat inwoners en bezoekers kwamen al een kijkje nemen en niemand minder dan Benoit Dewitte, sterrenrestaurant in Zingem, is bereid gevonden om de rol van peter van dit mooie project op zich te nemen!

Ben je ook geïnteresseerd in een perceeltje, in het samentuinieren, of in een samenwerking rond tuinactiviteiten met Erfgoedsite Ename? Neem dan contact op via 055 30 90 40 of .

Inschrijven via: http://www.pam-ov.be/content/inschrijving-wachtlijst-abdijtuin-ename-de-loose-hoveniers

Meer info op www.pam-ename.be. Volg ook onze facebook pagina https://www.facebook.com/ErfgoedsiteEname/