Francia Media - historische situering

Francia Media is het Europese middengebied dat in de 9de eeuw is ontstaan na de driedeling van het imposante rijk van Karel de Grote. Het was een smalle middenstrook, van de Noordzee en Friesland in het noorden, langs de Rijn, tot aan de Middellandse Zee, Italië, Slovenië en Kroatië.

Francia Media of Midden-Francië zat geprangd tussen Oost-Francië (het latere Duitsland) en West-Francië (het latere Frankrijk). Als politieke entiteit bleef het dan ook niet lang bestaan en werd het al in 11de eeuw opgeslorpt door Oost-Francië.

Ook Vlaanderen speelt een rol in dit verhaal. De westgrens van Francia Media werd gevormd door de Schelde. Ten westen van de Schelde lag het Graafschap Vlaanderen. Op de Schelde werden op het einde van de 11de eeuw drie versterkte nederzettingen tegen het Graafschap gebouwd: Valenciennes, Ename en Antwerpen.

 -

Van 10 mei tot 30 november 2014 ging in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename de tentoonstelling "De erfenis van Karel de Grote (814-2014)" door.  Het onderwerp "Francia Media" speelt hier een prominente rol in. Voor meer info hierover kan u hier terecht.