Feest van 1000 jaar

Het 'Feest van duizend jaar' is de meest spectaculaire ruimte. Deze museumzaal valt onmiddellijk op door een feesttafel waaraan 24 levensechte poppen zitten en een speciaal ontworpen koepelvitrine waarin zich 24 voorwerpen bevinden.

Je kan hier zelf informatie opvragen: door een knop aan de rand van de vitrine in te drukken, wordt het gekozen voorwerp opgelicht. Tegelijkertijd licht de bijhorende pop aan de feesttafel op. Vervolgens wordt een film op een groot scherm achter de tafel getoond waarbij het voorwerp én de bijhorende figuur worden geïdentificeerd. Ten slotte vertelt de figuur, in de gedaante van een beroepsacteur, zijn of haar levensverhaal.

Het collectiestuk wordt hier in zijn context geduid: wie gebruikte het, wie was zijn eigenaar? Deze manier van presenteren is heel dynamisch. Archeologische objecten in museumverband zijn meestal anoniem en krijgen door deze opstelling als het ware een menselijk gelaat.