Souvenir- en bookshop

In onze kleine, maar interessante souvenirshop kan je terecht voor replica's, publicaties en wandel- en fietsroutes.

De meest recente publicatie in onze shop, is Artillerie in de oudheid. De Onager/Artillery in ancient times. The Onager door Marc Cherretté:In onze tentoonstellingszalen ontdekte je misschien al de gedetailleerde maquette van een onager. Een indrukwekkend staaltje Laat-Romeins oorlogskunde waarvan de reconstructie bij gebrek aan bodemvondsten uitsluitend berust op geschreven bronnen.

Eén van die bronnen is een omvangrijke reeks over ‘De geschiedenis van het Romeinse Keizerrijk’ door een voormalig stafofficier van het Romeinse leger, Ammianus Marcellinus. Voorgaand literatuuronderzoek kon echter niet verder leiden dan een onvolledige schets van de complexe krombaankatapult die tal van veldslagen in het voordeel van de Romeinen liet uitdraaien.

Door een nieuwe vertaling van de geschriften van Ammianus Marcellinus stap voor stap te toetsen aan de mechaniek van het schaalmodel en het volledige onderzoeksproces in een uitvoerig gedocumenteerde studie te bundelen, brengt Ingenieur Marc Cherretté (Aalst °1948) het onderzoek naar het mechanisme van de onager in een stroomversnelling.


Het boek ‘Artillerie in de oudheid. De onager volgens Ammianus Marcellinus (4de eeuw na Chr.)'. Kostprijs 20€. Tweetalig Nederlands/Engels.


Archeocentrum Velzeke has recently acquired a detailed scale model of the Onager. An impressive example of Late-Roman military studies, for which, due to a lack of remains, the reconstruction is exclusively based on written sources. One of these sources is a comprehensive series of notes about ‘The history of the Roman Empire’ by Ammianus Marcellinus, a former staff officer of the Roman army. Previous written studies did not progress beyond an incomplete sketch of this complex slingshot catapult, which turned many battles in the Romans’ favour. With his new interpretation, building engineer Marc Cherretté (Aalst °1948) measured the writings of Ammianus Marcellinus against the mechanics of the scale model. Gathering his findings in a fully documented study, Cherretté’s work accelerated the research on the mechanism of the Onager.

The book ‘Artillery in ancient times, The Onager according to Ammianus Marcellinus (4th Century A.D.)’ is now available in the bookshop. Price: €20. Bilingual Dutch/English

Ook andere publicaties zijn te verkrijgen in onze souvenir-/bookshop: