Souvenir- en bookshop

In onze kleine, maar interessante souvenirshop kan je terecht voor replica's, publicaties en wandel- en fietsroutes.

De meest recente publicatie in onze shop is de catalogus bij de tentoonstelling 'Landschap door·grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen'.

Het resultaat van een intense samenwerking tussen de archeologische dienst van intercommunale SOLVA en het Archeocentrum Velzeke, dat je nog tot en met 30 september 2021 kan bezoeken.
Dit chronologisch opgebouwd verhaal toont hoe natuur en cultuur afwisselend een rol speelden in het ontstaan van het landschap in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Nieuwe inzichten leren ons waarom de Scheldevallei in Ruien met zijn unieke vorm voor de jager-verzamelaar het gedroomde jachtgebied was, hoe de Romeinen hun zorgvuldig gesitueerde nederzettingen en verkavelingen van degelijke infrastructuur voorzagen en hoe de onrust ten tijde van de Germaanse invallen in onze streken zorgde voor herbebossing. Unieke vondsten illustreren het belang van onze regio en roepen tegelijk nieuwe vragen op.  Het relaas van deze bijzondere tentoonstelling vindt je nu in onze bookshop.

De rijk geïllustreerde catalogus ‘Landschap door·grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’ telt 47 pagina's. Prijs 8€

Ook andere publicaties zijn te verkrijgen in onze souvenir-/bookshop: