Concept

Het provinciaal archeocentrum heeft, vertrekkend vanuit de archeologie, als hoofdopdracht het onderzoek en de verspreiding van de kennis inzake het materiële erfgoed en de invloed ervan op de ontwikkeling van onze samenleving.
We verzamelen en bewaren voorwerpen en gegevens vanaf de prehistorie tot heden en informeert het publiek op een eigentijdse en dynamische manier over deze collecties en de daarmee samenhangende inzichten.

Het archeocentrum is opgezet als een instelling die vertrekt vanuit de archeologie als vakgebeid. Het opgegraven erfgoed wordt er bewaard én tegelijk wil ze haar vondsten en kennis aan het grote publiek kenbaar maken, onder meer door de bezoekers de geschiedenis op een actieve manier te laten beleven. Meer info hierover vind je bij onze educatieve projecten.

Naast het tentoonstellen van enkele van de belangrijkste stukken uit de collectie, tonen we ook graag het restauratieatelier en de depots, om de bezoeker het verleden te laten herbeleven en zijn historisch bewustzijn te stimuleren. Dit gebeurt door aangepaste rondleidingen, vaste en tijdelijke tentoonstellingen.