Concept

Het provinciaal archeologisch museum heeft, vertrekkend vanuit de archeologie, als hoofdopdracht het onderzoek en de verspreiding van de kennis inzake het materiële erfgoed en de invloed ervan op de ontwikkeling van onze samenleving.
Het museum verzamelt en bewaart voorwerpen en gegevens vanaf de prehistorie tot heden en informeert het publiek op een eigentijdse en dynamische manier over deze collecties en de daarmee samenhangende inzichten.

Het pam Velzeke is opgezet als een instelling die vertrekt vanuit de archeologie. Het opgegraven erfgoed wordt er bewaard én tegelijk wil ze haar vondsten en kennis aan het grote publiek kenbaar maken, onder meer door de bezoekers de geschiedenis op een actieve manier te laten beleven.

Het museum probeert naast het tentoonstellen ook de archeologie uit de sleuven, de vitrines en de depots te halen om de bezoeker het verleden te laten herbeleven en zijn historisch bewustzijn te stimuleren. Dit gebeurt door educatieve projecten , vaste en tijdelijke tentoonstellingen.