privacyverklaring provincie oost-vlaanderen

Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.
Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
[1], ook wel AVG of GDPR genoemd.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

 

•om een wettelijke verplichting na te komen;

•voor de goede vervulling van een provinciale taak;

•wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;

•voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor onze taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.

We willen dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door onze website weer geraadpleegd worden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak én voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de Provincie. Daarbij worden je persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

 

•recht op inzage:
je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;

•recht op correctie:

als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;

•recht op bezwaar:
je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;


•recht om vergeten te worden:
je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek indienen:

•per brief [formulier “Privacy”]

Functionaris voor Gegevensbescherming
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

 

 

•via het webformulier “Privacy”

Ben je niet tevreden met de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact op met

Functionaris voor Gegevensbescherming
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

e-mail:

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij

de Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

e-mail: