Militaria

Stoer doen kan ook…
Wapentuig om de geschiedenis van West-Europa te vertellen.

Geweld zou zo oud zijn als de mens zelf. Niets is minder waar.
Bij jagers-verzamelaars was geweld veeleer uitzonderlijk. Landbouwers daarentegen legden voorraden aan en dit bezit diende beschermd te worden. Zo ontstond oorlogsvoering.

De eerste ‘echte’ wapens werden in brons vervaardigd, maar waren niet opgewassen tegen de ijzeren exemplaren die later verschenen.
De Kelten waren berucht om hun vechtlust. We leggen enkele dapperen uit de groep de zware wapenlast van deze krijgers op de schouders. Maar hoe efficiënt de Keltische wapenrusting ook was, de veroverende Romeinse legioenen waren niet te stuiten.

Met maliënkolders, platenpantsers, helmen, schilden en zwaarden verkleden enkele deelnemers zich als legionairs. Daarbij wordt er dieper ingegaan op de opleiding en de discipline eigen aan de Romeinse oorlogsmachine.

Praktisch

Leeftijd: vanaf 10 jaar
Duur: 1 uur 30 tot 2 uur

Tot 12 personen:
Schoolgroepen: € 35
Niet-schoolgroepen: € 70

Tot 24 personen:
Schoolgroepen: € 70
Niet-schoolgroepen: € 140

Dit project houdt rekening met de eindtermen.