Overzicht

In het Archeocentrum hebben we een grote collectie aan archeologische voorwerpen. Bijlen, speren, aardewerk, glas, munten, beenderen … passeren de revue. Om onze gehele collectie te doorzoeken kan je gebruik maken van de zoekbalk rechtsboven. Geef je zoekterm in en klik daarna door naar het tabblad 'MovE zoekmodule'.

Of je kan ook rechtstreeks de Erfgoedinzicht-website bezoeken. 

De basis van de collectie van het Archeocentrum Velzeke wordt gevormd door enerzijds een aantal privé-verzamelingen van amateur-archeologen die onderzoek deden in de Romeinse nederzetting van Velzeke en talrijke particuliere collecties van verzamelaars. Anderzijds werd via wetenschappelijk onderzoek een zeer ruime en veelzijdige collectie opgebouwd, die een totaalbeeld brengt van de archeologische informatie en wetenschappelijke inzichten van de site Velzeke en van de Provincie Oost-Vlaanderen tegen de achtergrond van de Noord-West-Europese geschiedenis.

De huidige collectie omvat in hoofdzaak voorwerpen, voornamelijk afkomstig uit archeologisch onderzoek (veldprospectie en opgravingen) in Oost-Vlaanderen. Het archeologisch materiaal omvat: ceramiek, metaal, leder, hout, silex, been, ivoor, glas, natuursteen, e.a.

Het feit dat het merendeel van de collectie bestaat uit vondsten die door de opgravingsdienst van het voormalig Provinciaal museum bij hun onderzoek werden ingezameld, staat er garant voor dat de stukken in het tentoonstellingsparcours in een wetenschappelijk verantwoord kader worden ingepast en dat de collectie van het museum een zeer dynamische collectie is.

Naast de hoofdsite Velzeke wordt de ganse regio archeologisch onderzocht. De archeologische vondsten worden opgedeeld per site en worden ondergebracht in de depotruimte voor zover zij overeenstemmen met de gestelde tijdsafbakening. De lijst kan aangevuld worden naargelang nieuwe sites onderzocht worden en vondstenmateriaal opleveren.

Prospectievondsten vinden eveneens een onderkomen in de depotruimte. Het gaat om oppervlaktevondsten die door het systematisch aflopen van de velden en akkers in Vlaanderen aan het licht komen.

Rekening houdend met de gestelde tijdsafbakening wordt de collectie vanaf 300 000 jaar geleden tot en met de Merovingische periode ondergebracht in Velzeke en de collectie vanaf de Karolingische periode tot heden in Ename.