Verzamelen

Archeocentrum Velzeke bezit in het museum en zijn depot een omvangrijke collectie archeologische voorwerpen. Ceramiek, metaal, leder, hout, silex, been, ivoor, glas, natuursteen,... Kortom het archeologisch materiaal is zeer divers.

Een deel van deze veelzijdige collectie wordt gepresenteerd in de vaste museumopstelling. Ze illustreert de bewoningsgeschiedenis van de regio en de materiële cultuur vanaf de komst van de eerste mensen tot de vroege middeleeuwen. Zowel dagelijkse gebruiksvoorwerpen, als topstukken – kunstvoorwerpen worden tentoongesteld en binnen een kader van ruimer onderzoek geplaatst.

Op regelmatige basis wordt een selectie van voorwerpen uit het depot gehaald en belicht in een tijdelijke tentoonstelling.

Het materiaal afkomstig van de opgravingen binnen de Gallo-Romeinse nederzetting van Velzeke vormt zonder twijfel het uitgangspunt van de collectie. Later werden de historische en geografische bakens verplaatst. Momenteel overspant het materiaal van de collectie de vroegste menselijke aanwezigheid in onze streken (vanaf 300.000 jaar geleden) tot (bijna) heden.

De collectie is gegroeid door enerzijds schenkingen en bruikleen van een aantal privé-verzamelingen van amateur-archeologen die onderzoek deden in de Romeinse nederzetting van Velzeke en talrijke particuliere collecties van verzamelaars. Eerder uitzonderlijk worden voorwerpen aangekocht.
Anderzijds zorgde het eigen opgravingstem de afgelopen 5 decennia voor een grote instroom van archeologisch materiaal door het systematisch archeologisch onderzoek in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Prospectievondsten vinden eveneens een onderkomen in de depotruimte van het museum. Het gaat om oppervlaktevondsten die door het systematisch aflopen van de velden en akkers in Vlaanderen aan het licht komen.