Onderzoek

De stafmedewerkers en de eigen opgravingsdienst staan in voor het wetenschappelijk onderzoek. Ze onderzoeken en verwerken de gegevens uit archeologische opgravingen. Ze verzekeren de verspreiding van de resultaten van opgravingen en/of onderzoek door middel van publicaties, tentoonstellingen, lezingen,…
Ze staan in voor de verwerking van de eigen museumcollectie. Alle informatie over de voorwerpen, sites en vindplaatsen uit de verzameling wordt onderzocht in relatie tot hun bredere context.

 

Experimentele archeologie

Voor bepaalde aspecten in het onderzoek kunnen experimentele onderzoeksmethodes toegepast worden. Op die manier wil het pam zijn uitgebreide expertise verder verdiepen op het vlak van determinatie en interpretatie van archeologische voorwerpen. Deze expertise wordt tevens ten dienste gesteld van derden, onder meer bij de begeleiding van studenten, bij het geven van advies en ondersteuning of desgevallend bij de uitvoering van opdrachten.

Een mooi voorbeeld is het glasovenproject.
Het museum beschikt reeds enkele jaren over de enige houtgestookte glasoven in Europa. Dit project opent mogelijkheden voor het wetenschappelijk onderzoek van antieke technieken in verband met het maken van glas. De oven is dan ook een ontmoetingsplaats geworden voor specialisten uit de ganse wereld die Romeins en middeleeuws glas bestuderen. Het aanvuren van de smeltoven gebeurt één maal per jaar en dit in de week voorafgaande aan het Open Monumentenweekend. We ontvangen dan vakspecialisten uit Groot Brittannië, Amerika, Frankrijk en Duitsland.