Archeologie

Wat is archeologie?

Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om zo het verleden te reconstrueren. Dergelijke overblijfselen, waarvan door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (of artefacten) een belangrijk deel van uitmaken, worden vaak bij opgravingen gevonden. Daarbij zijn niet alleen de objecten zelf bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, maar (vooral) ook de gegevens over de context waarin zij worden aangetroffen. De archeologische wetenschap heeft een sterk interdisciplinair karakter (archeobotanie, archeozoölogie, historische studie, ...).

 

Tijdens een geleid bezoek aan ons Archeocentrum maak je kennis met de archeologie als wetenschap. Er wordt onder meer ingegaan op de opgravings- en dateringstechnieken, hoe vondsten verwerkt en behandeld worden enz. Ook andere wetenschappelijke disciplines zoals biologie, bodemkunde, ... komen aan bod.