Concept

Het Archeocentrum heeft, vanuit de archeologie als discipline, de opdracht het onderzoek naar en de verspreiding van de kennis over het materieel erfgoed en de invloed ervan op de ontwikkeling van onze samenleving.
We verzamelen en bewaren voorwerpen en gegevens vanaf de prehistorie tot heden en informeren het publiek op een interactieve manier over deze collecties en de daarmee samenhangende inzichten.
Meer info hierover vind je bij onze educatieve projecten.

Naast het tentoonstellen van enkele van de belangrijkste stukken uit de collectie en het organiseren van workshops die verder ingaan op het materiële leven, tonen we ook graag het restauratieatelier en de depots, om de bezoeker het verleden te laten herbeleven en zijn historisch bewustzijn te stimuleren. Dit gebeurt door rondleidingen, vaste en tijdelijke tentoonstellingen op maat van de bezoeker.